Konijnbelangenlogo link

Stichting KonijnenBelangen heeft tot doel: Het bevorderen van het welzijn van en vergroten van kennis over konijnen die als huisdier of anderszins gehouden worden en begrip te kweken voor het karakter van dit dier. De Stichting tracht dit doel te bereiken door onder meer:

  • Het vergaren van kennis over konijnen
  • Het informeren van het publiek door het verschaffen van (medische, gedrags-)informatie aan iedereen die met konijnen in aanraking komt
  • Het informeren en activeren van kinderboerderijen
  • Het ondersteunen van konijnenopvang

Het vergaren van kennis over konijnen
Stichting KonijnenBelangen probeert door onderzoek zoveel mogelijk inzicht te krijgen in de aantallen konijnen die jaarlijks gedumpt worden en de gevolgen hiervan voor konijnenopvangen.

Het informeren van het publiek door het verschaffen van (medische, gedrags-)informatie aan iedereen die met konijnen in aanraking komt
Stichting KonijnenBelangen geeft informatieboekjes uit over Verzorging (karakter, gedrag, huisvesting, voeding) en Ziekten.  Deze boekjes worden verspreid via dierenartsen, konijnenopvangen, dierenwinkels, kinderboerderijen, beurzen en open dagen en via particulieren.
Verder geeft Stichting KonijnenBelangen een educatieve poster op A2-formaat uit, waarop alle eerste levensbehoeften van konijnen staan afgebeeld.

Het informeren en activeren van kinderboerderijen
Op veel kinderboerderijen is het slecht gesteld met het welzijn van de konijnen, met name op het gebied van huisvesting en verzorging. Inspecteurs van Stichting KonijnenBelangen bezoeken kinderboerderijen en voorzien beheerders en verzorgers van informatie. Hierdoor zijn de leefomstandigheden van konijnen op veel kinderboerderijen al een stuk verbeterd.
Stichting KonijnenBelangen reikt ook jaarlijks de SnuffelAward uit aan de (geïnspecteerde) kinderboerderij die het meest aan onze welzijnseisen voldoet. Stichting KonijnenBelangen hoopt dat zulke kinderboerderijen een stimulans zullen zijn voor andere kinderboerderijen om de leefomstandigheden van de konijnen te verbeteren.

Het ondersteunen van konijnenopvang
Stichting KonijnenBelangen steunt konijnenopvangen door gratis verstrekking van de informatieboekjes en door vermelding op een lijst op de website. Verder probeert Stichting KonijnenBelangen om noodlijdende konijnenopvangen financieel te steunen voor zover in haar vermogen ligt.

 Voor meer info ga naar www.konijnenbelangen.nl

Kleindierenparadijs is aangesloten en goedgekeurd door Stichting Konijnenbelangen!

   
© Made by Ronald Heemels